Ez a webhely cookie-kat (sütiket) használ annak érdekében, hogy jobb böngészési élményt adjon a felhasználóknak. További információk a cookie-k használatáról és a weboldalon fellelhető sütikről a Cookie tájékoztatóban találhatók.

Adatkezelési tájékoztató

 

A PORTÁL-THERM Nyílászáró Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: PORTÁL-THERM Kft., székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 100.) - a továbbiakban: Adatkezelő - a https://www.bbscenter.hu/ weboldallal, valamint a weboldalon üzemeltetett webáruházzal (a továbbiakban: Weboldal vagy Webáruház) összefüggésben történő személyes adatok kezeléséről a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató vagy Tájékoztató) foglaltak szerint tájékoztatást ad az érintettek részére az érintettek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezelési műveletekről a jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - általános adatvédelmi rendeletében - (a továbbiakban: GDPR), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Fgytv.) és a kapcsolódó ágazati jogszabályokban foglaltakra figyelemmel. Adatkezelő tájékoztatja továbbá az érintetteket, hogy minden olyan adatkezelési művelet tekintetében, amire esetlegesen a jelen Tájékoztató nem tér ki (pl. promóció, munkavállalói toborzás stb.), úgy azokban az esetekben az Adatkezelő a GDPR-ból következő átláthatóság alapelvének betartása érdekében az adott adatkezelésnél közvetlenül és előzetesen külön adatkezelési tájékoztatóban adja meg a tájékoztatást az érintett részére.

Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztató könnyebb megértése érdekében a GDPR-ban foglaltak alapján, az 1. sz. mellékletében magyarázza meg azokat az adatvédelmi fogalmakat, melyek segítik a jelen Tájékoztató könnyebb megértését.

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a Webáruházban történő vásárlási feltételeket tartalmazó, ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK-ben (ÁSZF) meghatározott definíciók a jelen Tájékoztatóban is azonos jelentéssel bírnak.

 

1. Személyi hatály

1.1. A jelen Tájékoztató az érintettek részére ad tájékoztatást.

1.2. Érintett alatt a jelen Adatkezelési tájékoztató 1. sz. mellékletében meghatározott definícióra is tekintettel a Weboldalra látogatót, a Webáruház Fogyasztóját, a Vállalkozás képviseletében eljáró természetes személyt (kapcsolattartó személyt) értjük. Az egyértelműség érdekében rögzítjük, hogy az egyéni vállalkozó adatvédelmi szempontból, mindegy, hogy az ÁSZF-ben meghatározott Fogyasztóként vagy Vállalkozásként jár el az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény alapján természetes személynek minősül.

 

2. Adatkezelő és az adatfeldolgozók

Adatkezelő megnevezése és adatai

Cégnév: PORTÁL-THERM Nyílászáró Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: PORTÁL-THERM Kft.

Székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 100.

Képviseli: Bakosné Bende Erika Éva ügyvezető

Elérhetőség: iroda@bbscenter.hu

 

Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Adatfeldolgozó neve Székhelye Adatfeldolgozó tevékenysége
INTER.HU Kft. 2030 Érd, Diósdi út 18. Tárhelyszolgáltatás
AppSol - E-papír - E-számla - SignerApp- E-aláírás Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Goldmark Károly utca 35. E-számla kiállítását biztosító rendszer működtetése
Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1016 Budapest, Mészáros utca 13. Vállalatirányítási rendszer szolgáltatása
Futár.hu Logisztikai Kft. 1039 Budapest, Boglár utca 1. 1. em. 3. Futárszolgáltatás
Szerszám Sped Kft. 6044 Kecskemét, Szarkás tanya 202/2. Futárszolgáltatás

 

3. Az érintettel kapcsolatban kezelt személyes adatok kategóriái, az adatkezelés célja, az adatkezelés jogalapja és az adatkezelés időtartama

3.1. A Webáruházban történő vásárlás

Személyes adatok kategóriái Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
Az érintett neve (vezetéknév és keresztnév) Az érintett beazonosítása. Az érintettel kötött szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Adatkezelő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.
Amennyiben az érintett, mint a Vállalkozás kapcsolattartója jár el, úgy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjai.
A megrendelés leadásától számítva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrzi meg Adatkezelő az esetleges jogi igények kezelése érdekében.
Az érintett: neve (vezetéknév és keresztnév), rendelés azonosító, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím (átvételi hely meghatározása, ami lehet az Adatkezelő valamely üzlete is), a megvásárolt termék(ek) adatai, az érintett által a megjegyzésben leírt további egyéb információk A webáruházban történő vásárlás teljesítése. Az érintettel kötött szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.
Amennyiben az érintett, mint a Vállalkozás kapcsolattartója jár el, úgy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), c) és f) pontjai.
A megrendelés leadásától számítva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrzi meg Adatkezelő az esetleges jogi igények kezelése érdekében.
Az érintett: neve (vezeték és keresztnév), e-mail címe, rendelés azonosítója, rendelés napja, rendelés ideje, rendelés részletei (a megrendelt termék(ek) neve és egyéb adatai, mennyisége, egységár és teljes ár), fizetési mód, szállítási mód és cím (átvételi hely meghatározása)*
*Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az az adatkategóriák eltérhetnek a megrendelés visszaigazolása és az ajánlat megküldése tekintetében.
A megrendelés visszaigazolása, vagy egyedi árajánlat kérése esetén az árajánlat megküldése. Az érintettel kötött szerződés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján és a jogi kötelezettség teljesítése okán a GDPR 6. cikk c) pontja alapján a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § alapján.
Amennyiben az érintett, mint a Vállalkozás kapcsolattartója jár el, úgy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), c) és f) pontjai.
A megrendelés visszaigazolásától vagy az adatkezelői ajánlat megküldésétől a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény6:22 (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrzi meg Adatkezelő az esetleges jogi igények kezelése érdekében.
Az érintett: neve (vezetéknév és keresztnév), címe vagy az átvételre megjelölt adatkezelői üzlet neve, telefonszáma, e-mail címe, rendelés azonosító A megrendelt termék(ek) átadása az érintett által megadott szállítási címen vagy Adatkezelő valamely üzletében. Az érintettel kötött szerződés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján és az Adatkezelő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.
Amennyiben az érintett, mint Vállalkozás kapcsolattartója jár el, úgy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), c) és f) pontjai.
A termék(ek) kiszállításától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22 (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrzi meg Adatkezelő az esetleges jogi igények kezelése érdekében.
Az érintett: neve (vezetéknév és keresztnév), számlázási név, számlázási cím, adószám (amennyiben adószámmal rendelkező természetes személyről vagy egyéni vállalkozóról van szó) Számla kiállítása Jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk c) pontja alapján, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169.§-a alapján. A vásárlástól számított 8 év tekintettel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglaltakra.
A fogyasztó, mint természetes személy érintett: neve (vezeték és keresztnév), vásárlás időpontja, átvétel időpontja, érintett átvételi címe, a megvásárolt termék(ek) adatai, minden egyéb az érintett által megadott adat A webáruházban történt megrendeléstől való elállás vagy felmondás gyakorlása okán tett nyilatkozat és ennek visszaigazolása. Jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk c) pontjára tekintettel a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján. Az elállási vagy felmondási nyilatkozat megtételétől számítva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22 (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrzi meg Adatkezelő az esetleges jogi igények kezelése érdekében.

 

3.2. Egyedi árajánlatkérés a Weboldalon történő űrlap kitöltésével, vagy telefonon vagy e-mail-ben

Személyes adatok kategóriái Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
Az érintett neve (vezetéknév és keresztnév), város megjelölése Az érintett beazonosítása. Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján és az Adatkezelő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján. Ha az érintett tekinthető majd szerződéskötő félnek, akkor a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján. Amennyiben az érintett szerződést köt az Adatkezelővel, vagy az érintett a szerződést kötő Vállalkozás kapcsolattartója, úgy a szerződés megszűnését követő 8 év vagy rövidebb ideig, ha az érintett már nem a Vállalkozás kapcsolattartója. Amennyiben nem jön létre szerződés, úgy az adatokat Adatkezelő törli.
Az érintett e-mail címe, telefonszáma Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, ajánlat megküldése. Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján és az Adatkezelő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján. Ha az érintett tekinthető majd szerződéskötő félnek, akkor a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján. Amennyiben az érintett szerződést köt az Adatkezelővel, vagy az érintett a szerződést kötő Vállalkozás kapcsolattartója, úgy a szerződés megszűnését követő 8 év vagy rövidebb ideig, ha az érintett már nem a Vállalkozás kapcsolattartója. Amennyiben nem jön létre szerződés, úgy az adatokat Adatkezelő törli.
Az érintett által az ajánlatkérő űrlapon megadott egyéb információk (pl. termék kategória megjelölése, szolgáltatás kiválasztása, fájl, kép feltöltése*)
Kérjük, hogy amennyiben képet készítenek és töltenek fel az ajánlatkérő űrlapon, úgy azon személyek ne szerepeljenek!
Adatkezelő el tudja készíteni az ajánlatát. Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján és az Adatkezelő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján. Ha az érintett tekinthető majd szerződéskötő félnek, akkor a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján. Amennyiben az érintett szerződést köt az Adatkezelővel, vagy az érintett a szerződést kötő Vállalkozás kapcsolattartója, úgy a szerződés megszűnését követő 8 év vagy rövidebb ideig, ha az érintett már nem a Vállalkozás kapcsolattartója. Amennyiben nem jön létre szerződés, úgy az adatokat Adatkezelő törli.

 

3.3. Beérkező e-mail-ekkel kapcsolatos adatkezelés, ami nem ajánlatkérés okán érkezik be

3.3.1. online@bbscenter.hu

Személyes adatok kategóriái Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
Az érintett: e-mail címe Kapcsolattartás az érintettel. Az érintett hozzájárulása a GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, azzal, hogy Adatkezelő e-mail elérhetőségére e-mailt küld, illetve ezt követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a jogi kötelezettség teljesítése a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése szerint. Az e-mail beérkezésétől, illetve, ha az Adatkezelő intézkedést tesz az e-mail-ben foglaltakkal kapcsolatban, úgy az intézkedéstől, annak teljesítésétől számított 3 évig.
Az érintett: e-mail címe és minden személyes adat és információ, amit az érintett megad az Adatkezelő részére. Az érintetti kérelmek kivizsgálása, kezelése. Az érintett hozzájárulása a GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, azzal, hogy az Adatkezelő e-mail elérhetőségére e-mailt küld, illetve ezt követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése szerint Az e-mail beérkezésétől, illetve, ha az Adatkezelő intézkedést tesz az e-mail-ben foglaltakkal kapcsolatban, úgy az intézkedéstől, annak teljesítésétől számított 3 évig.

 

3.3.2. iroda@bbscenter.hu

Személyes adatok kategóriái Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
Az érintett: e-mail címe Kapcsolattartás az érintettel. Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) a) pontja alapján, azzal, hogy az Adatkezelő e-mail elérhetőségére e-mailt küld, illetve ezt követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 12. cikk (3) bekezdése szerint. Az e-mail beérkezésétől, illetve, ha az Adatkezelő intézkedést tesz az e-mail-ben foglaltakkal kapcsolatban, úgy az intézkedéstől, annak teljesítésétől számított 5 évig, tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22 (1) bekezdés szerinti elévülési időre.
Az érintett: e-mail címe és minden személyes adat és információ, amit az érintett megad az Adatkezelő részére. Az érintetti kérelmek kivizsgálása, kezelése. Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) a) pontja alapján, azzal, hogy az Adatkezelő e-mail elérhetőségére e-mailt küld, illetve ezt követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 12. cikk (3) bekezdése szerint. Az e-mail beérkezésétől, illetve, ha az Adatkezelő intézkedést tesz az e-mail-ben foglaltakkal kapcsolatban, úgy az intézkedéstől, annak teljesítésétől számított 5 évig, tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22 (1) bekezdés szerinti elévülési időre.

 

Adatkezelő az egyértelműség érdekében tájékoztatja az érintettet, hogy amennyiben az érintett az elektronikus üzenetét nem a célnak kijelölt helyre, azaz a megadott e-mail címre küldi meg pl. érintetti panaszát (a személyes adataival kapcsolatos kérést, kérdést) az online@bbscenter.hu-ra küldi meg és nem az iroda@bbscenter.hu-ra, ettől függetlenül az adatkezelés tekintetében a 3.3.1. és a 3.3.2. pontokban foglaltak lesznek megfelelően irányadók a kérelem tárgya és nem a kérelem beérkezésének helye alapján.

 

3.4. A Weboldalon megadott telefonszámon beérkező hívások, melyek nem ajánlatkérés okán érkeznek be

Személyes adatok kategóriái Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
Az érintett neve (vezetéknév és keresztnév) Az érintett beazonosítása. Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) a) pontja alapján, azzal, hogy az Adatkezelő telefonos elérhetőségén keresi meg kérdésével az Adatkezelőt. A telefonhívások nem kerülnek rögzítésre. A telefonon keresztül történő kommunikáció csak a gyorsabb ügyintézést segíti elő, rövid tájékoztatásokat tesz lehetővé, de nem a panaszügyintézés helye.
Az érintett: neve (vezetéknév és keresztnév) és minden olyan személyes adat és információ, amit az érintett megad az Adatkezelő részére Kapcsolatfelvétel, tájékoztatás. Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) a) pontja alapján, azzal, hogy az Adatkezelő telefonos elérhetőségén keresi meg kérdésével az Adatkezelőt. A telefonhívások nem kerülnek rögzítésre. A telefonon keresztül történő kommunikáció csak a gyorsabb ügyintézést segíti elő, rövid tájékoztatásokat tesz lehetővé, de nem a panaszügyintézés helye.

 

3.5. Fogyasztói minőségi kifogás kezelésével kapcsolatos jegyzőkönyv felvétele

Személyes adatok kategóriái Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
A fogyasztói minőségi kifogás (jótállási/szavatossági igény) rögzítésekor felvett adatok.
fogyasztó (érintett) neve, címe, valamint nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a kezeléséhez, termék vételára, a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontja, a hiba bejelentésének időpontja a hiba leírása, szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jog, valamint minden olyan adat, amit a fogyasztó (érintett) megad.
A fogyasztói észrevételekkel, visszatérítésekkel, kártérítésekkel kapcsolatos ügyintézés. Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek c) pontja, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján. A szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyv felvételétől számított 3 évig a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdés alapján.
A fogyasztó (érintett) által megadott: bankszámlaszám, amelyre az utalást kéri és a bankszámla tulajdonosának neve (vezetéknév és keresztnév) A termék bevizsgáltatási díjának megtérítése banki átutalás útján. Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek c) pontja alapján, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§ (5) bekezdése, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján. A termék bevizsgáltatásának díjának megtérítésétől számított 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.
A fogyasztó (érintett) által megadott: bankszámlaszám, amelyre az utalást kéri és a bankszámla tulajdonosának neve (vezetéknév és keresztnév) A termék(ek) árának visszafizetése. Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek c) pontja alapján, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§ (5) bekezdése, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján. A termék(ek) árának visszafizetésétől számított 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

 

3.6. Fogyasztói panasz kezelésével kapcsolatos jegyzőkönyv felvétele

Személyes adatok kategóriái Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
Az érintett: neve (vezetéknév és keresztnév), címe, telefonszáma, email címe, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, valamint minden olyan információ, adat, amit a fogyasztó megad az Adatkezelő részére. A Fogyasztói észrevételekkel, visszatérítésekkel, kártérítésekkel (panasz) kapcsolatos ügyintézési tevékenység. Az Adatkezelőre jogi kötelezettségének teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek c) pontja alapján, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (5) bekezdése alapján. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése alapján.
A fogyasztó (érintett) által megadott: bankszámlaszám, amelyre az utalást kéri és a bankszámla tulajdonosának neve (vezetéknév és keresztnév) A termék(ek) árának visszafizetése. Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek c) pontja alapján, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§ (5) bekezdése, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján. A termék(ek) árának visszafizetésétől számított 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy amennyiben az 3.5. és 3.6. pontokban részletezett adatkezelést az Adatkezelő online bonyolítja, úgy a hivatkozott pontokban meghatározott adatok kezelése történik, úgy online is a hivatkozott táblázatban kifejtettek szerint történik az adatkezelés.

 

4. Adatkezelő social média felülete

 

4.1. Adatkezelő tájékoztatja a Weboldal használóit, hogy a Weboldal tartalmazhat ún. plug-in-okat, pixeleket. Ezekben az esetekben az érintett böngészője közvetlenül a Facebook szervereivel veszi fel a kapcsolatot. Az ilyen plug-in-ek tartalmát az érintett böngészőjére közvetlenül a Facebook küldi. Facebook tájékoztatást kap arról, hogy az érintett böngészője a Weboldalra belépett, még akkor is, ha nem rendelkezik Facebook profillal vagy egyébként sincsen abban az időpillanatban a Facebook profiljába bejelentkezve. Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az érintett IP címét az érintett böngészőprogramja küldi meg közvetlenül a Facebook szerverére, ahol a Facebook rögzíti. Ha az érintett a Facebook profiljába be van jelentkezve, akkor amikor az Adatkezelő Weboldalát használja, akkor a Facebook közvetlenül összekötheti a Weboldalon tett böngészést az érintett Facebook profiljával. Amennyiben például a Weboldalon a „like/Tetszik” -gombra kattint vagy egyéb Facebook aktivitást végez, úgy ezek az aktivitások, azaz információk a Facebook szerverén tárolásra kerülnek és az érintett Facebook profilján megjelenik.

4.2. Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a Facebook jogosult ezt az információt hirdetési célból, piaci tanulmányok készítése céljából felhasználni. Facebook létrehozhat felhasználói fiókokat, meghatározhatja az érdeklődési körüket, kiépítheti kapcsolataikat, annak érdekében, hogy egyes oldalak felhasználtságát értékelje, jogosult ez alapján más Facebook felhasználókat tájékoztatni, szolgáltatásokat kínálni. Ha nem kívánja, hogy Facebook a weboldal használata során szerzett adatokat a felhasználói fiókjával összekapcsolja, akkor a Facebook fiókjából ki kell, hogy jelentkezzen mielőtt az Adatkezelő Weboldalát meglátogatja. Adatkezelő kéri az érintettet, hogy a Facebook adatvédelméről a Facebook adatvédelmi szabályzatából tájékozódjanak, mely az alábbi linkre kattintva érhető el:
< href="https://www.facebook.com/policies_center" target="_blank">https://www.facebook.com/policies_center

 

BBS CENTER Facebook oldala

 

Személyes adatok kategóriái Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
Az érintett neve, nyilvános profilképe, kommentje, bármely az érintett által megosztott, közzétett adat, információ, kép, videó stb. BBS CENTER Facebook oldalának üzemeltetése, működtetése. Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a BBS CENTER Facebook oldalának megszűnéséig.
Az érintett neve, nyilvános profilképe, kommentje, bármely az érintett által megosztott, közzétett adat, információ, kép, videó stb. BBS CENTER által szervezett Nyereményjátékban történő részvétel biztosítása. Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a BBS CENTER által szervezett Nyereményjáték utolsó napját követő 60. napig

 

5. Adattovábbítás

 

5.1. Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a jelen Tájékoztató 2. pontjában megjelölt adatfeldolgozókon kívül előfordulhat, hogy az Adatkezelőnek az érintett személyes adatait például jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében harmadik személy jogi képviselőnek, tanácsadónak, illetve könyvelés céljából könyvelőnek át kell adnia, de előfordulhat olyan eset is, hogy Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének teljesítésekor az érintett személyes adatait ilyen irányú felhívás esetén hatóság, bíróság részére a vonatkozó jogszabályban és hatósági, bírósági felhívásra továbbíthatja.

5.2. Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkeznek az Adatkezelő erre kijelölt munkavállalói a feladatuk ellátásakor, de az érintetti személyes adatokat, adatokat, bizalmas információkat csak és kizárólag a feladatuk ellátása céljából használhatják fel és kötelesek a tudomásukra jutott, érintetthez kapcsolódó személyes adatokat az egyéb üzleti titokkal együtt bizalmasan, üzleti titokként kezelni.

5.3. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy azokban az esetekben, amikor az árajánlathoz szükséges helyszíni felmérés, beépítés, vagy egyéb a szerződésben vállalt feladatok teljesítése okán szükséges a Fogyasztóval vagy a Vállalkozással (így a Vállalkozás képviseletében eljáró természetes személlyel) egyeztetni, felvenni a kapcsolatot, a helyszínen megjelenni, úgy Adatkezelő e célból továbbítja a feladattal kapcsolatosan bevont közreműködő személyek, alvállalkozók részére a feladat teljesítéséhez szükséges adatokat, melyeket a jogszerűen bevont közreműködő személyek, alvállalkozók csak a feladatuk ellátásának, az Adatkezelő által a Megrendelő felé vállalt kötelezettség teljesítése céljából kezelhetnek.

 

6. Adatbiztonság

 

6.1. Adatkezelő a GDPR 32. cikkében foglaltakra tekintettel a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint az érintettek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket igyekszik végrehajtani, annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Adott esetben, ezért Adatkezelő:
- személyes adatokat álnevesít vagy titkosít
- biztosítja a belső rendszereinek az integritását
- biztosítja, hogy fizikai vagy műszaki incidens (üzemzavar) esetén a telepített rendszerek helyreállíthatóak legyenek.

 

7. Tájékoztatás az érintett jogairól

 

Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, de a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Adatkezelő tájékoztatja és felhívja az érintett figyelmét, hogy egyes adatok kötelező, jogszabályon alapul adatkezelés esetén nem törölhetők.

 

7.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Az érintettet az adatkezelést megelőzően tájékoztatni kell az adatkezelő személyéről, képviselőjéről és elérhetőségeiről, az adatkezelés jogalapjáról és annak céljáról, valamint a GDPR 13. cikkében meghatározott adatkezeléssel kapcsolatos információkról. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és, ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:
- milyen személyes adatait kezeli az Adatkezelő
- milyen jogalapon
- milyen adatkezelési célból
- mennyi ideig kezeli, továbbá, hogy
az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat az Adatkezelő rendelkezésére), az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 

7.2. Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog

Az érintett az iroda@bbscenter.hu email címen kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan vagy megváltozott személyes adatait, ideértve kérheti azt is az érintett - figyelembe véve az adatkezelés célját, - hogy kiegészítő nyilatkozat útján a személyes adatai kiegészítésre kerüljenek.

 

7.3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az érintett visszavonja az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy
 • az érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, melyet szintén az iroda@bbscenter.hu elérhetőségen terjeszthet elő az Adatkezelő részére, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

7.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződésen alapul és az adatkezelés automatizáltan történik.

 

7.6. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett az iroda@bbscenter.hu elérhetőségen keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

7.7. Érintetti jogok gyakorlása az érintett halála esetén

Az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.) alapján a nem várt halála esetére az életében megillető jogait a halálát követő 5 éven belül az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Amennyiben az érintett az élete során nem tesz a fentieknek megfelelő jognyilatkozatot, úgy a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a helyesbítéshez való jogát, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás jogát érvényesíteni, valamint - ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – úgy jogosult közeli hozzátartozója az adatok törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát érvényesíteni az érintett halálát követő 5 éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja. Az érintett jogait halála esetén az érintett helyett érvényesítő személy az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát - és az előző bekezdés szerinti esetben közeli hozzátartozói minőségét - közokirattal igazolja.

 

8. Jogorvoslat

 

Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogyha az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, kérése van, úgy abban az esetben az Adatkezelővel az iroda@bbscenter.hu email címen vegye fel a kapcsolatot.
Adatkezelő a beérkezett kérelmet - a GDPR-ban előírt határidőt figyelembe véve - 1 hónapon belül köteles kivizsgálni és válaszáról az érintettet tájékoztatni. Előfordulhat, hogy a kérelem összetettsége okán, illetve a folyamatban lévő kérelmek számára vagy egyéb az Adatkezelő által megindokolt esetben az Adatkezelő a kérelem elbírálásának határidejét további 2 hónappal meghosszabbíthatja. Azonban a meghosszabbítás tényéről, valamint az okairól az érintettet az Adatkezelőnek előzetesen tájékoztatnia kell.
Az érintett közvetlenül fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is, az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu/

*A NAIH mindig aktuális elérhetőségeiről előzetesen tájékozódjon a NAIH weboldalán.
Az érintett fordulhat bírósághoz, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR-ból eredő jogait, az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó adatkezelése jogszerűtlen. Az érintett a pert az Info tv. 23. § (3) bekezdése alapján - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

9. Záró rendelkezések

 

Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmát jogosult egyoldalúan bármikor módosítani, ezért Adatkezelő kéri az érintettet, hogy mindig tájékozódjon az Adatkezelési tájékoztató hatályos tartalmáról a Weboldalon (https://www.bbscenter.hu/) Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az általa megadott személyes adatok valódiságáért, helyességért és a személyes adatok Adatkezelő részére történő átadásáért csak és kizárólag az érintett felel, így Adatkezelő a személyes adatok hiányos, hibás, hiányos vagy nem a jogosult által történő átadásából eredő minden kárért a felelősségét kizárja, azért csak és kizárólag a személyes adatot megadó érintett felel. Adatkezelő tájékoztatja a Weboldalra látogatókat, hogy a Weboldal cookie-kat (sütiket) tartalmaz az erre vonatkozó részletes információk a Cookie tájékoztatóban https://bbscenter.hu/cookie linkre kattintva érhetők el.

 

Budapest, 2021. augusztus 16.

 

 

Melléklet:

- Adatvédelmi fogalmak magyarázata a GDPR 4. cikke alapján

 

PORTÁL-THERM Nyílászáró Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Adatkezelő

Adatvédelmi fogalmak definíciói a GDPR 4. cikke alapján

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 • érintett: Bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.